خانه | تماس | نقشه سایت  
            Turkish Russian Spanish Italian Switzerland
مدارک و گواهینامه ها
 
تاییدیه ها
       
  Certificate of Conformity To EN 61587-1   RoHS Compliancy of Sample Parts from Product Portfolio-1   RoHS Compliancy of Sample Parts from Product Portfolio-2   LANDE-CE Declaration of Conformity Certificate
                 
         
RoHS Compliancy of Sample Parts from Product Portfolio-3   RoHS Compliancy of Fan Modules from Product Portfolio-4   RoHS Compliancy of Sample Parts from Product Portfolio-5   RoHS Declaration    
                 
جنرال کاتالوگ های لانده
 
             
  Lande Datacenter Products Catalogue Pdf Download (71 MB)            
  درباره ما | محصولات | مستندات | رسانه ها | ارتباط با ما   developed by EasyCo.cc