خانه | تماس | نقشه سایت  
            Turkish Russian Spanish Italian Switzerland
فیلم ها
 
تست های زلزله بر روی رک لانده

مدل رک لانده آزمایش شده : LN-SRV42U8010-BL (H:42U / W:800mm / D:1000mm)
وزن تجهیزات نصب شده در زمان آزمایش : 1000kg
آزمایش انجام شده بر اساس استاندارد های:

    • BELLCORE GR-63-CORE zone 4 test NEBS requirements
    • TS EN 61587-2(March 2012)Mechanical Structures for Electronic Equipment-Tests for IEC 60917 and IEC 60297 Part 2: Seismic tests for cabinet and racks

تست های مقاومت در برابر زلزله انجام شده :

  • تست ZONE4 در محور Y
  • تست ZONE4 در محور X
  • تست زلزه بر اساس استاندارد EN61587-2
  • تست امواج سینوسی
  • شبیه سازی زلزله سال 1999 شهر ساکاریا در ترکیه
  • شبیه سازی زلزله سال 1940 ال سنترینو کالیفرنیا در آمریکا
     
Zone4 Test - Y-axis     Zone4 Test - X-axis
 
     
61587-2 Seismic Test   Sinus Wave Test -22 Hz
 
     
1999 Sakarya Earthquake Modelling   1940 El Centro/California Earthquake Modelling
 
  درباره ما | محصولات | مستندات | رسانه ها | ارتباط با ما   developed by EasyCo.cc